Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

5-3-1990

(............) GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Gazetenizde 27 Şubat 1990 tarihi ile yayınlamış olduğunuz “Uzaylıların Kutsal Kitabı” yazısına cevaptır:

Son Günlerde, nedendir Bilinmez, halen Bitmediği için Fasiküller Halinde Bulunan ve Bilgi Kitabı adı ile Basılacak olan Kitabın Hazırlıklarının yapıldığı bu Dönemde, Dünyevi Bilinçlerin yanlış yorumları, Basına sansasyonel bir olay olarak aktarılmıştır.

Bugüne kadar hiç Duymadığımız “Ufo Dini - Uzaya Tapanlar - Uzaylıların Kutsal Kitabı” gibi Tâbirleri, Bizler de, ciddi Basınınız sayesinde Duymuş ve Öğrenmiş bulunuyoruz.

Bir şeyin Esasını öğrenmeden, Hayali yakıştırmaları da buna Ekleyerek, Basına yansıtılması (Bizlerin anlayışına göre) sanırız Basın Ahlâkına aykırıdır.

Fasiküllerin içinden, Satır araları Seçilerek, Toplum Bilincine göre Sansasyonel Mevzuları yakalayıp, Kamuyu Harekete Geçirmek yerine, yazıların içinden İnsanlığa Işık tutacak mevzuları alarak Yazmak, sanırız daha Saygın ve İnsani bir Davranış olurdu.

Hakkımızı daha Değişik yollardan Arama yerine, Hakikati bu yazımız ile Kamuya, gazeteniz vasıtası ile, Duyurmayı daha uygun Bulduk. (Yazılması Dileği ile).

Biliyoruz ki, Bütün Kutsal Kitaplar, Göksel Kitaplardır. Tevrat - İncil - Kuran gibi Kutsal Kitapların, Göklerden Vahiy yolu ile İndirildiğine inanan Tüm İnsani Topluluklar, her zaman Kutsal Mabetlerde Başlarını Gökyüzüne kaldırarak, Ellerini Gökyüzüne açarlar.

Acaba İnsanlığın bu Asil, Kutsal Davranışlarına ve Görkemli İnancına da UZAYA TAPANLAR Tâbirini kullanabilecek misiniz?

Her şeyin Evrenselliğe ulaştığı bu Son Çağda, şu an, Dünyamızın Geçirmekte olduğu bu İnanılmaz Reformik Birleşimlerin, acaba bugünlere kadar neden olmadığını Düşünebiliyor musunuz?

Sizlerin “Uzaylıların Kutsal Kitabı” ismine Lâyık Gördüğünüz BİLGİ KİTABI, Planetimize bugüne kadar Hediye edilmiş tüm Kutsal Kitapların yazdırılmış olduğu ALFA KANALINDAN yazdırıldığı için, Mantıken Kutsal bir Kitap olarak Düşünülmektedir.

Ancak, bu Kitap, Bizlere, Tapılacak bir Kitap olmadığı Gerekçesi ile verilmiş ve bugüne kadar İnsanlığın Bilmediği bazı Hakikatlerin artık Planetimizce Bilinmesinin zamanı geldiğinden, İnsanlığa bir Rehber ve Hakikat Kitabı olarak sunulmuştur.

Biliyoruz ki, Kuran’ımız ile Kutsal Kitaplar ve Peygamberlik Dönemi kapanmıştır. Bu Bilince ulaşmış olan Bizler, şu an hiç kimseyi asla bir Peygamber olarak görmeyiz. Ve bu Güzel Sevgi Bütünlüğümüzü de, Sizlerin Tâbiriniz ile, Mürşit - Mürit Münasebeti ve Tarikat gibi Değerlendirmeyiz.

Son Kutsal Kitap olan Kuran’ın indirilişinden bu yana geçen On beş Asır gibi bir zaman sonra, artık tüm Bilgilerin ve Hakikatlerin aynı Kaynaktan verildiğinin bir ispatı olarak, şu an tüm Planetimiz Medyamik bir Çağ yaşamaktadır.

Bu Son Çağda artık, Bütün İnsanlık, Bilinç Düzeylerine göre, 7’den 70’e kadar Göksel Mesajlar almaktadır. Bu dahi, Peygamberlik Döneminin kapandığının bir İspatıdır.

Yaşadığımız Çağda, İnsani Vasıflarının birçoğunu kaybeden İnsanlığa belki de, bu Mesajlar yol gösterecektir. Bu yaşanan Durum, Medyamik Çağın bir Gereğidir.

Bu Dönemde, birçok Bilgi Kanallarına, Birbirine yakın Göksel Bilgiler, Göksel Hiyerarşi tarafından verilerek, Bütün bunların aynı Kaynaktan alındıklarının ispatı Planetimize bu şekilde yapılmaktadır.

Hakikati Bilmeyen İnsanlığın, bu Evrensel Çalışmaları, kendi Ferdi Yorumlarına göre Değerlendirmesi ve İnsani Bilinçlerin Yükselmesine yardımcı olarak Gördüğümüz “Basının ve Medyanın da” bu yoz Düşüncelere alet olması,İnsanlık adına çok üzücü ve Düşündürücüdür.

Bilgi Kitabı, her türlü Eleştiriye açıktır. Seneler önce, (Elektrik - Telefon - Telsiz - Radyo - Televizyon - Kompitur) gibi teknolojik araçlar bir Hayal Mahsulü olarak dahi Düşünülemez iken, Bilgi Kitabı da şu an bir Hayal Mahsulü olarak değerlendirilebilir.

Ancak, her şeyin ispatı yarınlardadır. Kamuya duyurulur.

BÜLENT ÇORAK

Medeni Ahlâk, Medeni İnsanlara Hastır.