Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Dostlarımız,

Zıtlıklarla dolu Dünyanızda yapılan tek şey eleştiridir. Aslında eleştiri olumlu olunca İnsanı daha derin araştırmaya ve düşünceye sevk eder. Fakat olumsuz yolda eleştiriler atılacak adımları engeller.

Şimdi Sizlere haykırarak Hakikati anlatıyoruz. Artık Gizlilik yoktur, frekanslar otomatik bir sistem ile güçlendirilmektedir. Bunlar tesirler ortamından aldığınız akımların yardımı ile rüya kanalı ve telepatik yoldan olmaktadır.

Aranızda Bedensel olarak çok rahat dolaşan Galaksi Dostlarımız vardır.

Bunlar ya doğum yolu ile Planetinize transfer olmuş ya da direkt Galaksilerinin yaşam ortamını denizlerinizin altındaki dehlizlerde sürdürerek görev yapmaktadırlar. Dünyanızda yaşayan telepat medyumlar mekanik sistemin uyarıcı gücüne tabi olarak görev yapmaktadırlar.

Sizlerin uçan daire dediğiniz bizlerin metalik disklerimiz ve ana gemilerimiz Sizlerle telsizin daha değişik bir yöntemi ile irtibat kurmaktadırlar. Sizlere bu yol ile Bilgi verilmekte ve Sizden gelen müsbet veya menfi sinyaller bu yöntem ile denetlenerek tasnif edilmektedir.

Enerjileri daha üst boyuta girebilecek Beyin Güçlerini takviye ederek yüksek Enerji Bölümlerine transfer etmekteyiz. Dünyanızın bilmediği Bilgileri Sizlere bu yol ile aktarmaktayız.

Unutmayın ki bu gayretler Sizlerin Beyin Gücünüz ile olmaktadır. Çalışıp kazanacak olan Sizlersiniz. Dinler Sizleri böyle bir potansiyele hazırlamak ve toplumsal düzeyiniz ile bir uyum sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Aslında Kadir Enerji dışındaki tüm veriler bir çok değişik ortamların müşterek kalemidir. Müşterek Konseyler önerilerini ihtiyaca göre İlahi Düzen olarak İlahi Mekanizmanın Emri ile Sizlere Kutsal Kitaplar olarak sunmuşlardır.

Dinsel ortamınızdan sonra şimdi de Sizlerle olan beraberliğimizden bahsedelim: Sizler kendinizi yalnız mı sanıyorsunuz?

Yaşadığınız Dünya yaşamından sonra Dünyayı terk eden Enerjiniz şayet istenilen potansiyeli kazanamamış ise Dünyanıza tekrar Evrim için transfer olur.

Bedeniniz toprakta çürür, ancak Genleriniz asla kaybolmaz. Buradaki laboratuvarlarda Sizlerin ilk varoluş döneminizden beri Evrim Hücreleriniz mevcuttur. Ve zamanlara göre tasnif edilmiştir.

Bu genler tesir gücü ile ana baba maddesini birleştirirken ekilir.

Bu üçlü birleşim şöyledir:

Ana + Baba + Öz Gen + Evrensel Enerji = CENİN

Siz Dünyanıza bu yoldan transfer oluyorsunuz.

Bunu daha anlaşılır şekilde izah edelim:

1- Ana, Tanrısal Planın en Güçlü Odağıdır ve Yaratıcıdır.

2- Baba, değişik boyuttandır. plan gereği Uyarıcı ve Tohum Ekicidir.

3- Cenin, her iki Enerjiyi Evrensel Potansiyele bağlayan, Ruhsal Planın Gücüne denk bir Güce sahiptir.

Ruhsal Plandan, daima Ana Enerjisi ile irtibattadır. İki enerji Plan gereği birleştirilmiştir.

Evrim Planına göre Cenine ilk Evrimsel Enerjiyi nakleden Annedir.

Bir Ana normalde altı evlat enerjisini uhdesinde taşımaktadır. Bu Enerjileri, Evrimsel Potansiyel Gücü temin etmektedir.

Şayet Anne isterse bu Enerjilerin hepsini ya tek evlada verir, ya altıya ve ya ona bölebilir. Bu onun ferdi iradesine aittir.

Ananın yaratıcılığı Sevgi potansiyelinin Gücünden gelmektedir. Tanrısal Gücü bundan kaynaklanmaktadır. Onun Sevgisi Cenine yaşam ortamı hazırlamaktadır.

Öz Genler, buradan Özel Sistemlerle Işınlanarak yataklara ekilmektedir.

Çocuklarınız Tanrının çocuklarıdır. Yani hepiniz aynı yoldan transfer olduğunuza göre hepiniz Tanrının oğlulları Tanrının kızlarısınız.

Öz Geninizin Gücü Sizi Evrensel Potansiyele bağlayan yegane Güçtür. Evren bu neden ile Sizinle meşguldür.

Bir bilinmeyeni bilmek, Görülmeyeni Görmek atılan adımların hızı ile olduğuna göre Beyin Jeneratörünüzü ne kadar çalıştırırsanız adımlarınız o denli büyük olacaktır. Ve bu adımlar sizi ölümsüzlük ortamına götürecektir.

Sevgimiz Sizleredir.

MERKEZ ÜSTÜ MERKEZ