Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

SPİRİTUALİZM, YARINLAR VE KOZMOZ

(Açıklama)

Dostlarım;

Geçtiğimiz 20. yüzyıl projesinde Birleşim, Barış ve Dostluk Şuurunu Planetimizde Yeşertmeye çalışan birçok Spiritik Odaklar oluşmuştur.

Çünkü, artık Dünyamız, eski uyuyan bir Dünya değildir. Ve her sahada Global bir Bütünleşmeye doğru gidilmektedir.

Bugüne kadar kendi Evrim Boyutunda bırakılan Planetimiz artık Kozmozla Merhabalaşma müsaadesi almıştır. Bu Son Çağa kadar yaşanan herşey Göksel bir Süreçtir. Ve herşey, Enerjinin Evrimi ile alâkalı bir olgudur.

Bugüne kadar bir İmtihan Boyutunda Hapsedilen İnsan, Kutsal Öneriler ile kabuğunu kırıp yürümesini öğrenmiştir. Şimdi de Uçmasını öğrenecektir. İşte bu Son Çağın tablosu Bize bu Gerçeği çizmektedir.

Yarınlarda muayyen bir Bilinç Işığına kavuşmuş Dostların yardımları ile, kurulacak mükemmel bir Dünya Devleti, Harpsiz, Silahsız, Sevgi ve Mutluluk dolu, Çiçekli bir Dünya olacaktır.

Ancak, böyle bir ortamın oluşturulması için, önce İnsan ele alınmalıdır.

İşte, şu an Dünyamızda kurulmuş olan tüm Spiritik Odakların Gayeleri ve Hizmetleri budur. Yani, İnsandır. Dünyevi Eğitim, İnsana Sosyal Yaşamındaki Başarısı için ne kadar şart ise, Ruhsal Eğitim de, Dünyanın Düzeni için o denli şarttır.

İyi niyet her Öz’de vardır. Ancak, onu Bilinç üstüne çıkarmadıkça, gerek Sosyal Yaşamdan, gerek Evrensel Bütünleşmeden hiçbir netice alınamayacaktır.

İnsan, Madde ve Ruh olarak bir Bütündür. Ancak, sadece Ruhta kalır ise, Evrimini yapamaz, sadece Maddede kalır ise de, Aşamasını yapamaz.

İşte, bu Son Çağın özelliği olan Kozmik Akımlar, her iki Bütünlüğü yani, Ruh ile Maddeyi Birleştirmek için verilmektedir. Tasavvufta İç ile Dışın Bir oluşu denilen bu Durum bir Dairevi Tekâmüldür.

Burada, İnsan önce kendisi ile Bütünleşecek, sonra toplum ile Bütünleşerek Sosyalleşecek ancak ondan sonra Kozmoz’a Merhaba diyecektir.

İşte, bu nedenledir ki, Dünyamızda bulunan tüm Spiritik Odaklar böyle bir Çalışma Ağı içinde bulunmaktadır. Hedef önce İnsan, sonra Dünya, daha sonra da Kozmoz’dur.

Şu an, ortamımızda bulunan Değişik Bilinçlerin birbirlerine yansımaları ile, Dünyamızda bir Kaos yaşanırken, Evrim Merdivenleri de Sessiz ve Derinden birer birer çıkılmaktadır.

Dünya Platformunda yaşanan tüm olumlu ve olumsuz olaylar ile, İnsan daima diğer İnsanların Evrim Merdiveni olmuştur.

Dünyamız, birçok Manyetik Alanların içinde bulunan bir Atom Çekirdeğidir. Ve Planetimizde şu an İnsana ve Tek’e Hizmet Yasası’na kendini adamış birçok Spiritik Odaklar vardır. Bunlar Evrensel Kadrolardır.

Sizler, Bizler ve Bizim gibi Düşünenler, bu kadroların esas Elemanlarıdır. Ve onlar, Öz’lerinden gelen Birleşim Şuuru ile, Yardımlaşma, Barış ve Sevgi yolunda yarınlara Işık tutmak üzere yola çıkmışlardır.

Ancak, henüz herşeyin çok Başındayız ve herkes, İnsanlık yolunda, yapacağı bu Evrensel Hizmette, Bireysellikten kurtularak, Kollektif Bilincini Devreye almak zorundadır.

Bu Evrensel Kadrolarda, Görevi Gaye edinmiş tüm Dostların artık, Dünya Cazibesinden, Kişilik Sorunlarından kurtularak, yaptıkları Hizmeti kendilerini tatmin için değil, Öz’den bir Gereksinim olarak Ele almaları, Planetimize çok şey kazandıracaktır.

Bir gün, İnsanlık herşeye Hoşgörü, Sabır, Sevgi ve Düşmanına bile Dost gözü ile bakabildiği taktirde, herkesin özlediği Barış dolu günler Gelecek ve mutlu İnsanların Yaşayacağı Dünya Devleti Kurulacaktır.

Bu İnanç ile Hizmeti Gaye edinmiş tüm Spiritik Yansıma Odakları aynı Gaye etrafında Odaklaştıkları taktirde, Beklenen Yarınlar uzakta değildir. Bugün yapılmakta olan tüm Çabalar İnsana ve İnsanlığadır.

BÜLENT ÇORAK

Maddenin, Maneviyata galebe çaldığı ortamlarda asla Huzur olmaz.

Arınmışlık ortamında, Sonsuz Mutluluk vardır.