Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

 

 

 

22-7-1999

BİR RÖPORTAJ

Sayın Dost,

Prensip olarak, bugüne kadar hiçbir zaman, Şahsım ile alâkalı bir Sohbete ve Yazışmaya girmemişimdir. Ancak, içtenlikli yazınıza ve madde madde sorularınıza cevap vermeyi İnsanlık adına bir borç bildim.

Yaşadığımız 20. yüzyıl çok Özel bir Çağ’dır. Ve şu an, Dünyada yaşayan herkesin kendine özgü bir Görevi vardır. Mektubunuzdan anladığım kadarı ile, Siz de bir Görevli olarak Özel inceleme ve Çalışmalarınızı yapmışsınız.

Her çalışma İnsanlığa bir Işıktır. Ve İnsanlığın Sizin çalışmalarınızdan da müstefit olacağına Gönülden inanıyorum. Çünkü Planetimizde her Bilgiden istifade edecek Bilinçler vardır. Biliyoruz ki, Bilgi merdivenleri teker teker çıkılmadıkça Hakikat Bilinci’ne ulaşılmaz.

Şimdi sorduğunuz maddelere cevap vermek isterim:

Soru 1- Sizin İlâhi ünvanınız nedir? (Nebi, Resul vs.vs.)

Cevap- Benim hiçbir İlâhi ünvanım yoktur. Sadece Hakiki bir İnsanım. Hepimiz İnsan olarak bir Enerjiyiz. Aslında Enerjinin ünvanı olmaz. Ünvanlar Dünya İnsanının tanımı için lüzumludur.

Soru 2- Kitabın yazdırılış anında çok önemli Değişimler yaşadınız mı? (Görsel, İşitsel veya başka)

Cevap- Çok Mutlu bir çocukluk ve çok Mutlu 51 yıllık bir Aile ortamı yaşadım. Ben bir medyum Değilim. Bu neden ile, pek önemli Değişimler yaşamadım. Aslında Ben Planetinizde Göksel bir Kardeşinizim. Görevim Bilgi Kitabı’nı İnsanlığa Hediye etmektir. Dünya ortamında, zamanı gelince, Programımı ve Görevimi aldım.

Soru 3- Bilgi Kitabı’nın Kutsallığı ve Korunmuşluğu var mıdır?

Cevap- Bilgi Kitabı, tüm Kutsal Kitaplardan Bahsetmesine rağmen, Kutsal bir Kitap ve Tapılacak bir Kitap Değildir. O sadece İnsanlığa var olduğu andan itibaren tüm Hakikati anlatan Rehber bir Kitaptır. (Bilgi Kitabı’nın kendine özgü frekansı kendi kendini korumaktadır.)

Soru 4- Kuran’a Bakış Açınız nasıl? Ve Kuran’ın matematiksel kod olarak (19) ile korunduğunu biliyor musunuz?

Cevap- Kuran, Allahımızın bugüne kadar İnsanlığa Hediye ettiği tüm Kutsal Kitapların bir Bütünüdür. Ve o da, aslında bir Bilgi ve İlim Kitabıdır. Kuran, İnsanlığa Hediye edilen (Son Kutsal Kitaptır).

Kuran, 18. Boyuttan yazdırılmış, 72 Enerji Gücü taşıyan (Alfa Çıkış Kitabı’dır). O, İnsanlığı Frekansı ile Yetiştirici, Yönlendirici, Hakiki İnsan olma yolunda Eğitici, Muhteşem bir Kutsal Kitaptır.

Bilgi Kitabı ise, (Omega’ya Giriş - Çıkış Kitabıdır).

Omega 19. Boyuttur. Planetimizin İnsanı, program gereği, önce Bütün Kutsal Kitaplar ile Hazırlanır, Hazır olanlar 19. Boyuta yani Omega’ya Giriş Müsaadesi alır.

19. Boyut, Birleşik İnsanlık Realitesi, Kozmoz Federal Bütünlüğü’ne bağlı olan bir Boyuttur. (Birleşik İnsanlık Realitesi Allah’ın Birliğidir).

Kuran, Alfa Kanalından, bu Hiyerarşik Bütünlük tarafından yazdırılmış ve Korunmaya alınmıştır. Ancak, Bilgi Kitabı Direkt 19. Boyut Kitabıdır. Bu neden ile ona Omega Kitabı da denir. Bu Boyuttan sonra Göksel Kitapların Kutsallık ve Eğiticilik niteliği kaldırılır. Bu Boyut Bilinç ve İdrak Boyutudur.

Bu neden ile, Bundan sonra, Yetişmiş olan İnsana, artık tüm Hakikatler, tüm açıklığı ile anlatılır.

Bu bir Şeffaflık Projesidir. Hazır olmayanlar ve Tabular ile kilitlenmiş Bilinçler Bilgi Kitabını kolay kolay anlayamaz ve kabul edemezler.

Soru 5- Kutsal Kitapların birbirine Uyumu söz konusu ise, Bilgi Kitabı Diğerleri ile Uyum içinde mi?

Cevap- Dostum, Bana bu suali sorduğunuza göre demek ki Bilgi Kitabı’nı tam manâsı ile okumamış veya anlamamışsınız.

Bilgi Kitabı bugüne kadar Planetimize hediye edilen ve Allah’ımızın kelâmı olan tüm Kutsal Kitapların frekanslarını kendi Bünyesinde Toplayan Tek Kitaptır.

Bugüne kadar, tüm Kutsal Kitaplar Alfa Kanalından indirildiği için, Bilgi Kitabı da Alfa Kanalından yazdırılmıştır. Bilgi Kitabı bir Birleşim Kitabıdır. Çünkü, o artık tüm İnsanlığın Kitabıdır.

Bu neden ile, 6 Kutsal frekansın (Tevrat - Zebur - İncil - Kuran - Uzakşark Felsefesi ve Kadir Enerji Odağı) tüm frekansını Bünyesinde toplayan BİLGİ KİTABI için, (6’yı Bir’de topladık - Biri Bire ekledik) denilmektedir.

Yani, Planetimize bugüne kadar Tek Tek İndirilen ve Allahımızın Kelâmı olan tüm Göksel Kitaplar bir frekans Bütünlüğü olarak Tek Kitap olan Bilgi Kitabı’nda toplanmıştır. Ancak o, bir Hakikat Kitabı olduğu için Tapılacak bir Kitap Değildir.

Soru 6- Muhammet son Nebi’dir, Sizce son Resûl’müdür?

Cevap- Evet, Hz. Muhammet son peygamberdir ve Kuran’ımız ile beraber Kutsal Kitap ve Peygamberlik Dönemleri kapanmıştır. Bu neden ile Son Nebi ve Son Resûl’dür. Kuran’ın indirilişinden sonra, 1500 sene tüm İnsanlık sadece kendi Kutsal Kitapları ile başbaşa bırakılarak Hakikatin iyice kavranılması Beklenmiş ve bir daha Peygamber gelmemiştir.

Soru 7- Bilgi Kitabı’ndan başka kitaplar da gönderilecek mi?

Cevap- Bilgi Kitabı, Alfa Kanalından indirilen Son Göksel ve Rehber bir Kitaptır. Ve Allah’ın tüm Kelâmlarının Frekansını Taşır. Bu Kitap, 19 Asırlık bir kitap olarak Planetimize Hediye edilmiştir.

Ancak şu an Planetimize Teknolojik Boyuttan ve Değişik Kanallardan 600 Kitap daha yazdırılmaktadır. Bu kitapların pek çoğunda, ya açık veya şifreli olarak Bilgi Kitabından da bahsedilmektedir. Bundan sonra her yüzyılda Planetimize Teknolojik Boyuttan İlim ve Bilim kitapları yazdırılacaktır.

Soru 8- Reenkarnasyon, Kuran’a göre mümkün değil. Ölüm ve Kıyamet (yeniden diriliş) ile ilgili anlatımları Kuran’dan araştırdınız mı?

Cevap- Reenkarnasyon mevzuu Kuran’da açık bir şekilde olmasına rağmen, Ben bu mevzuu Kuran’dan araştırmadım. Çünkü, Reenkarnasyonun ne olduğunu biliyorum.

Biz burada Dünya Kardeşlik Birliği olarak (Altın Çağ) adlı bir Dergi çıkartıyoruz. Orada, Reenkarnasyon ile alâkalı yazılarım var. Size mecmuaları göndereceğim. Sanırım bir Bilgi verebilir.

Ancak Size burada Reenkarnasyonu Bilimsel olarak biraz açıklamak isterim. Delta Boyutu dediğimiz Boyut, Dinsel Öğreti Boyutudur. Ve Simgesi Üçgendir. Bu Boyutta 3’lü yansıma Sistemi geçerlidir.

Burada, Rabsal - Ruhsal - Teknolojik Boyut müşterek çalışır. Reenkarnasyon mevzuu muayyen bir Bilinç seviyesine gelmemiş ve hazır olmayan Bilinçlere asla açıklanmaz. (Frekansı sislenmiştir.)

Delta Boyutu Dini Doyum Boyutu olduğu için, Kuran’da Reenkarnasyon 28. Bakara Suresinde ve değişik yerlerde açık bir şekilde anlatılmasına rağmen (Sisleme programı) nedeni ile Reenkarnasyon mevzuu değişik yorumlara göre Değer kazanmıştır.

triangle düz üçgen olarak Değerlendirilen Dinsel Yetiştirme Programında Allah’ın Cemâl Yüzü Devrededir. Ve bu programda Allah tüm kullarına Verici, Bağışlayıcı ve Bahşedicidir. Burada kullar ister, Allah daima verir. Ve bu şekilde İnsanlık, Allah’ın Sevgisi le Bütünleşerek Yücelir. Bu yol (Gönül Yoludur). Bu program 9. Boyuta kadardır (9. Boyut Arz ile Güneş arasındaki son Sınırdır).

Düz Üçgenin tepesi Enelhak’lık Boyutudur. Enelhak Bilincine ulaşan Varlığa Allah, bundan sonra, (Dön Bana Bak) der ve üçgeni ters çevirir yani böyle upsidedowntriangle Bu program da 18. Boyuttan sonradır.

Bu program İmtihan Boyutudur ve bu Allah’ın Celâl programıdır. Vahdete bu yoldan gidilir. Bu yol (Akıl) yoludur. Burada, İnsan zorlanır, bazı işler ters gider, rüyalarınız bile korkuludur (korkulu rüyada Hayır vardır) denilmesi bundandır.

Bütün Aksiliklere, Tersliklere rağmen Allah’ımızın yolundan ayrılmaz isek, (Akıl ile Gönül’ü) Bir ederiz. Bu da iki üçgenin Birleşimidir. İki üçgenin birleşimi de bu şekli verir star .

Bu Altılı Yıldız şekli, Birleşik İnsanlık Realitesinin, yani Allah’ın Birliğinin Tek sembolüdür: Planetimizde bu şekil Davut’un Yıldızı ve Süleyman’ın Mührü olarak kabul edilir.

Ancak, Hz. Davut ve Hz. Süleyman da Realitenin direkt elemanlarıdır. Museviler bu nedenden dolayı bu sembolü kullanırlar. Ancak, bu Altılı Yıldız sembolünün Musevilik ile hiçbir alâkası yoktur.

Soru 9- Benim anladığım kadarı ile, Bilgi Kitabında birbirine Zıt Düşen birçok anlatım var. Tanrı İnsanı bu kadar zorlamaz. Acaba yanılıyor muyum?

Cevap- Bilgi Kitabı bir Vahdet Kitabıdır. Ve Allah’a ancak Hakiki İnsanlar rahatlıkla yürür. Hazır olmayan Bilinçlerin yollarında Güller değil Dikenler vardır. Bu yollar kolay yollar değildir.

Allah tüm kullarını sever, ancak Aklını kullananlara yardım eder ve O’nu anlayanlarla beraber olur. O’nu anlamak Akıl işidir, Zaman işidir. Bu anlayışı da, birçok Reenkarnasyon geçirerek kazanırsınız.

Aslında Reenkarnasyonu anlamak ve kavramak İnsanın kendi Öz’ü ile Bütünleşmesidir. Bütünleşmeyen Bilincin daha yürüyeceği yollar var demektir.

Halen İnsanlık Bilinç olarak Hazır değil ise, onun yetişmesi için Allah’ın Celâl yüzü Devrededir. Bu bir imtihandır, (Allah Sevdiği kulunu yerden yere çalar) denilmesi bundandır.

Vahdete ulaşanlar, Melâmet Denizinde yüzmeye Hak kazanırlar. Ve attıkları her kulaçta Bilinmeyen bir Kapının Kilidi açılır. Her kapının açılışı bir doğum sancısı gibidir. Acı çekilmeden Hakikate ulaşılmaz.

Aslında ALLAH’IMIZ Mağfireti sonsuz, Sevgisi Sonsuz, Düşünceden öteye, Güçlerden öteye bir GÜÇTÜR.

Hepimizin o Yüce Güce ulaşabilmek için yaşayarak kazanacağı her an, her nefes bir imtihandır ve Hamddır. Saygılar.

BÜLENT ÇORAK

Not :

Bu Son Çağda Göksel Bütün Boyutlar Planetimize açılmıştır. Ve her Bilinç Bağlı bulunduğu Boyutun Tesir alanındadır. Bu neden ile Dünyamız, Bilinç farklılıklarından dolayı bir Kaosun içinde Kıyametini yaşamaktadır.

Şu an bir Seleksiyon ortamının içindeyiz ve herkes kendi Bilincine göre Sırat’ı geçmektedir. Seçilenler seçilecek, Elenenler Elenecektir. Ancak, Yarınlar ve Gelecek Günler umulmadık Güzellikleri getirecektir.