Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

AÇIK BİLGİ

 

Dostlarım;

Şu an içinde yaşadığımız Çağ, geçmiş Çağlara göre çok Büyük Özellikleri olan bir Çağdır. Ve bu Özellik 1900 yılından itibaren Planetimize perde perde açılmıştır. Yaşlı Dünyamız bu Son Çağda üzerinde yaşattığı tüm Mevcudat ile Birlikte Hızlı bir Evrim Kuşağına girmiş bulunmaktadır.

Planetimizi yıkayan Kozmik Enerjiler, Bilinçli İnsanı olumlu yolda Geliştirirken maalesef henüz Evrimlerini tam mânası ile Tamamlayamamış bazı Bilinçleri de olumsuz yolda etkilemektedir. Bu nedenledir ki, şu an Dünyamız İyi ile Kötünün bir arada yaşadığı bir Tabloyu sergilerken Mahşerini de yaşamaktadır.

Büyük bir Değişimin Eşiğinde olan Dünyamız, artık kabuğunu değiştirmektedir. Ancak, Değişen bu zaman ile İnsanlar da Değişmekte ve bu Değişimler neticesi İnsanlık istenmedik olaylara Tanık olmaktadır.

İşte bu yüzden, Dünyada yaşayan İnsanların bazıları, şuursal bir kaos yaşamaktadır.

İleride yaşayacağımız Günler, bugünlerden çok farklı olacaktır. Bu Hızlı Değişimler ile Hissedilen kitlevi Sancılar yarınların ALTIN ÇAĞ’ına yapılan yatırımlardır.

Bu bir Geçiş Dönemidir. Bu Dönemde İnsani Bütünlüklerde Büyük Şu’urlanmalar olmaktadır. Artık Şu’urlanan İnsanın Ferdi Bilincini Aşarak, İnsanlığı Sevmesi, Sayması, Kucaklaması beklenmektedir.

Bu bir Birleşim Şu’urudur. Çünkü yarınların Dünyasını, Ferdi Bilinçlerini Aşan, Sevgisini Bölüşen, Ayırım Bilincinde olmayan ve Düşmanını bile Bağrına Basabilecek Yüce Bilinçler kuracaktır.

İnsan, Evrensel bir potansiyel, bir Akü ve bir Enerji Deposudur.

Şu an, Planetimizde yaşayan tüm İnsanlar yakın plandan Yatay ve Dikey Enerji yansımaları ile, birbirlerini Evrim ve Bilinç Düzeylerine göre Müspet veya Menfi yönde Etkilemektedirler.

Planetimiz bu Görülmez Enerji Ağlarının birbirlerini kestikleri noktalarda Kaoslar yaşamaktadır.

Evrimleşen İnsan, Bilinçlendiği nispette, pozitif yansımalarını Güçlendirdiği taktirde, bu Enerji Ağlarındaki kesişmeler de az olacağından, hem Dünyamız daha az kaos yaşayacak, hem de İnsanlık daha mutlu bir yaşamı Hak edecektir.

Şu an Dünyamız, Evrensel bir okuldur. Ve bu okulda herkes Hür bir Ruh, Hür bir Şuur olarak, kendi Bilincinden sorumludur. Bu okulda asla Empozeye yer yoktur. Bundan böyle, herkes kendi yolunu kendisi seçerek, Kendi Kendisinin Efendisi ve Gurusu olmak zorundadır. Bu bir programdır.

Dünyamız bu son Çağda olduğu kadar hiçbir Dönemde Barışa, Dostluğa ve Sevgiye bu denli ihtiyaç duymamıştır. Artık Bilinçlenen İnsan, Dünyasına sahip çıkarak tüm İnsanlığı Barışa - Dostluğa - Birleşime Çağırmaktadır.

Şu an Planetimizde aynı Görüşü paylaşan, pozitif Düşünce sahibi İnsanlar ve birçok Kuruluşlar vardır. Dünyaya gelmiş her Canlının muhakkak bir Görevi vardır. Ve her Canlı yaşam sürecinde yaşadığı Deneyimler ile Eksikliklerini tamamlayarak Olgunlaşır ve Deneyim kazanır. Olgunlaşan İnsan da Hakiki İnsan olarak yaptıkları ile Dünyasına katkıda bulunur ve İnsanlığa örnek olur.

Dünyamız sadece bir üretme çiftliği değildir. Bu çiftliğin Penceresinden

Dışarıya Baktığınız zaman bazı Bilinmeyenleri, Sınırsız Ufukları görürsünüz. Ancak, çiftliğin kapılarını, pencerelerini kapatıp yalnız Bildiğiniz ve Yaptığınız işler ile meşgul olursanız Sizin Dünyanız sadece orası olur.

Köyünü hiç terk etmemiş bir kişi için Dünya sadece Bulunduğu, Yaşadığı ve Gördüğü mekândır. Evde yaşayan bir kedinin Dünyası ise, sadece Sahibi ve yaşadığı Evdir. Bir Gezgin Dünyanın her tarafını Dolaşır. Hepimizin içinde yaşadığımız Evimiz işte burasıdır.

Kardeş Dünyamızda kardeşler arasında Bilinç ve Görüş farklılıkları yukarıda

verilen misallerden kaynaklanmaktadır. Bir şeyi Görmemek onu yok saymak demek değildir. Bilinmeyen bir şeyi Bilmek mecburiyetinde de değiliz. Ancak, Bilmediğimiz, Görmediğimiz bir şeyi de inkâr etmeye asla Hakkımız yoktur.

Saygılar.

BÜLENT ÇORAK