Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

BİLİNCİN BÜTÜNLEŞMESİ

(Açıklama)

Dostlarım;

En çok sorulan sorulardan biri olan Bilinç Bütünleşmesine bu konuşmamda kısa bir açıklama getirmek istiyorum:

Artık biliyoruz ki, Bütün Kâinat, Göksel bir Hiyerarşi tarafından idare ediliyor. Bu Hiyerarşik skala, muhteşem bir zincirdir. Ve hiç kimse, zamanı gelmedikçe, bu zincirin bir Halkası olamaz. Bu Halkaya ancak “Zaman Bilinci ile Evrim Bilinci” çakışanlar dahil olabilir.

Dünyada yaşam Hakkı kazanmış herkes, Bilinç ve Evrim Düzeylerine göre, her Sahada Görevlidir. Her İnsanın Evrimi, Ruhsal Kültürü ve Gelişim Sahası ayrı ayrıdır. Bir İnsanın Evrim Düzeyi, Duygusal Zekâsı ile Entelektüel Zekâsına bağlıdır.

Duygusal Zekânın gelişmesi İnsanın otokontrol mekanizmasına bağlıdır. Ve bu Zekâ, Duygusal Verileri daima kontrol altına alır ve tutar. Duygusal Zekânın gelişmemişliği kişisel zafiyetten kaynaklanır. Halen Toplumlarda yaşanan tüm olumsuzluklar bu neden ile Devrededir. Planetimizde Duygu Evrimlerinin bu sebepten dolayı yapılması zorunludur.

Entelektüel Zekâ Aykû (IQ) ile alâkalıdır. Aykû’su (IQ) Düşük olanlarda asla pratik Zekâ Devreye giremez. Pratik Zekâ, Aykû’nun (IQ) giriş Anahtarıdır. Entelektüel Zekâ, bu Anahtarı Evrimine göre, ya Kendisi için kullanır ya da Toplum için kullanır.

Duygusal Zekâ, Ruhsal Kültür ve Evrim ile alâkalıdır. Bu Zekâ, yaşam programları ile İlâhi yoldan kazanılır. Bütünlenen Bilinçlerde, her iki Zekâ da Devrededir. Ancak, bu iki frekans arasında koordinat kopukluğu olur ise, Varlık bu Bütünsel Bilinci hiçbir zaman bir Bütün olarak Devreye alamaz.

Bu neden ile önce Duygusal Zekâ’nın geliştirilmesi bir Bilincin Bütünleşmesinde en Sağlam ve Doğru bir yoldur. Bundan sonra Entelektüel Zekâ Toplumsal Yaşamlar ve Tecrübeler ile kendiliğinden gelişir. Ve bu şekilde her iki koordinat Birleştiği zaman Bilinçler de Bütünleşir.

Bilinçlerdeki Bütünleşme bir olgunluk Simgesidir. Kişilerin Evrimi, Yaşam ve Hareketleri ile Eşdeğerdir.

BÜLENT ÇORAK