Turkish (Turkiye)EspañolRussian (CIS)English (United Kingdom)

 

ALTIN ÇAĞ

(Bir Konuşma)

Dostlarım;

Şu an, maddi, manevi ve Doğal yönden birçok Niteliğini kaybetmiş olan Planetimiz, tekrar Restore edilmektedir. Bugüne kadar, Yaşanmış ve Yaşanacak olan olaylar, çok kısa bir zamanda İnsanlığı Hakikat Bilincine ulaştırarak bir Bütünlükte Birleştirecektir.

Halen, uykusundan uyanan Planetimiz, şu an, ileride her şeyin mükemmele gideceği yeni bir Çağ’ın hazırlıklarını yaşamaktadır. Bu bir Altın Çağ Bilincidir. Ve bu, Asırlara matuf bir yatırımdır.

Her Reformik Hareket bir Altın Çağ Temelinin hazırlıkları ve Yarınlara yapılan Yatırımlardır. Aslında her Reformik Düzen bir Altın Çağ’dır. Ancak, bu 26.000 yıllık Son Siklus Geçiş Programının diğer Dönemlerden daha değişik bir Hazırlanış programı vardır. Bu Hazırlanış programı, sistematik bir şekilde Asrımıza kadar gelmiştir.

Önce, Kutsal Kitaplar ile Bildirilen Göksel Öneriler, İnsanlığı bir Hakikat Bütünlüğünde toplayarak Planetimizi TEK TANRI Bilincinde Birleştirmiştir. Geçen zaman süreçlerinde de tüm Hakikatler ve Göksel Bildiriler, Planetimizdeki Bütün İnsanlara bugüne kadar Işık tutmuştur.

Medyamik bir Çağ olarak değerlendirdiğimiz bu Özel Çağ’da artık Hakikatler kazanılan Bilinçler Doğrultusunda Gözler önüne serilmektedir. Yapılan bunca Çaba ve Birleşim Çağrıları sadece Planetimize ait bir olgu değildir. Bu Son Çağ Sistemi, tüm Evrensel Bütünlüğün, Kâinatlar Nizamları ile, bir Bütünde Birleşimidir ki, işte bu gelecek çağa ALTIN ÇAĞ denilmektedir.

Altın Çağ, yarınlarda TEK TANRI - TEK DÜZEN - TEK SİSTEM ve TEK KİTAP Doğrultusunda Bizlere Işık tutan ve Kardeş bir Dünya Bütünlüğünde mutlu İnsanların yaşayacakları bir ortamın müjdecisidir.

Ancak, özlenen Altın Çağ’a gelininceye kadar, Planetimizin daha Aşacağı birçok Eşikler vardır. Altın Çağ’ın bu hazırlık Dönemine 3 Kozmik Çağ Tanınmıştır. (Bir Kozmik Çağ bir Asrı kapsamaktadır).

1900 yılından itibaren, çok Hızlı bir Evrim Programına alınan Planetimiz, Birinci Kozmik Çağını 2000 yılında Tamamlamıştır. Bu 20. yüzyıldır. İkinci Kozmik Çağ, 21. yüzyılı, Üçüncü Kozmik Çağ ise, 22. yüzyılı içine almaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz Özlenen ve Arzu edilen Altın Çağ’ın Başlangıç tarihi 23. Asırdan itibaren başlayarak, yedi Asırlık bir Dönemi içine alacaktır. Şu an, bu Dönemin Hazırlık programlarını bir bir Sıralar isek, Altın Çağ’a hiç de kolay yollardan kavuşulamayacağının idrakine varırız.

Altın Çağ’ın Hazırlık programında, 5 Skala vardır. Her bir Skala bir Çağı kapsamaktadır. Şimdi bunu sıra ile açıklayalım:

1- Bu bir Hazırlık Çağıdır ki, bu çağ Kutsal Kitaplar Dönemini kapsar.

2- Uyanış Çağı : Bu halen yaşamış olduğumuz Geçiş Boyutu ve bugüne kadar Bizlere Bildirilen, KIYAMET tâbir edilen, Dönemdir. Şu an planetimiz bu kaosun içindedir.

3- Yeni Çağ : Burada alışılagelmiş Dönemlerin Dışına taşılarak Bilinmeyene Ulaşma - Çalışma - Araştırma - İdrake varma Dönemi devreye girecektir. İki Asırlık Kozmik Çağ bu Dönemi yaşayacaktır (21 ve 22. yüzyıllar).

4- Altın Çağ : 23. yüzyıldan sonra, 7 Asırlık bir Dönemin yaşamını kapsar. Burada Birlik - Bütünlük Bilinci Doğrultusunda, Evrensel Şuurun ve Birleşimin direkt İdrakine varılarak Planetimizde henüz anlaşılamayan fakat Tanıtmaya çalıştığımız bir Mekanizmanın - Sistemin - Tanrısal Düzenin - Realitenin varlığına Tanık olunacak ve Bilinmeyenlere Bilinçli olarak kanat açılacaktır.

5- Işık Çağı : Altın Çağ’dan sonra başlayacak olan çağa Işık Çağı denilmektedir. Bu 30. yüzyıldan sonra Devreye girecek bir çağdır ki, burada direkt ALLAH’ın Düzeni devrededir.

Bu yolda Hazırlanan İnsanlık, artık bu Sistemin direkt Öz Elemanı olacaktır. İşte bu Evrensel Işık Yoluna, Altın Çağ diyoruz. Yarınların Güzel Günlerinin hazırlık Dönemlerine, şu an yaşadığımız ortamda Hızlı bir şekilde girilmiştir. Yarınlar bugünlerden çok farklı olacaktır.

Bu bir Geçiş Dönemidir. Şu an, bu Dönemde, Planetimizin her kesiminde, Beşeriyeti Altın Çağ’a Hazırlamak ve İnsani Bütünlüklerde kitlevi Şuurlanma, Uyanma ve Arınma aşamalarını Hızlandırmak Gayesi ile, birçok Spiritik ve Teknik Odaklar kurulmakta ve bu yolda Çalışmalar yapılmaktadır.

BÜLENT ÇORAK